Wie lehrt man Philosophie?

C.F.R. Illies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-74
TijdschriftZeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik
Volume1
Nummer van het tijdschrift05
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit