Width and dual width of subsets in polynomial association schemes

A.E. Brouwer, C.D. Godsil, J.H. Koolen, W.J. Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-271
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume102
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit