Widely tunable multimode-interference based coupled cavity laser with integrated interferometer

Domenico D. Agostino, Daan Lenstra, Huub Ambrosius, Meint Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
203 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Widely tunable multimode-interference based coupled cavity laser with integrated interferometer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie