Widely tunable monolithically integrated lasers using intracavity Mach-Zehnder interferometers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
258 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Widely tunable monolithically integrated lasers using intracavity Mach-Zehnder interferometers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie