Wide band gap diketopyrrolopyrrole-based conjugated polymers incorporating biphenyl units applied in polymer solar cells

W. Li, A. Furlan, W.S.C. Roelofs, K.H. Hendriks, G.W.P. Pruissen, van, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wide band gap diketopyrrolopyrrole-based conjugated polymers incorporating biphenyl units applied in polymer solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering