Why, when, and how to combine system dynamics with other methods: Towards an evidence-based framework

M. Zolfagharian, A.G.L. Romme, B. Walrave

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Why, when, and how to combine system dynamics with other methods: Towards an evidence-based framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen