Why Salespeople Avoid Big-Whale Sales Opportunities

Juan Xu, W. (Michel) van der Borgh, Ed J. Nijssen, Son K. Lam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why Salespeople Avoid Big-Whale Sales Opportunities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie