Why pass on viral messages? Because they connect emotionally

A. Dobele, A. Lindgreen, M. Beverland, J. Vanhamme, R. Wijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

242 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why pass on viral messages? Because they connect emotionally'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie