Why is economic geography not an evolutionary science? ; towards an evolutionary economic geography

R.A. Boschma, K. Frenken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

662 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why is economic geography not an evolutionary science? ; towards an evolutionary economic geography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen