Why cycling matters for Smart Cities. Internet of Bicycles for Intelligent Transport

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why cycling matters for Smart Cities. Internet of Bicycles for Intelligent Transport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance