Why can fractional flow reserve decrease after transcatheter aortic valve implantation?

Jo M. Zelis, Pim A.L. Tonino, Nils P. Johnson (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere04905
Pagina's (van-tot)e04905
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of the American Heart Association
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 3 mrt 2020

Citeer dit