Why are users complaining more?

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    37 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Why are users complaining more?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen