Why are users complaining more?

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  33 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In an interview with the Editor, Elke den Ouden explained her study into complaints from consumers about products.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-36
  TijdschriftCommunicator
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Why are users complaining more?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit