Why are summation tones less audible than difference tones

J.F. Schouten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)38-39
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Why are summation tones less audible than difference tones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit