Whole-Body Atherosclerosis Imaging by Positron Emission Tomography/Magnetic Resonance Imaging: From Mice to Nonhuman Primates

Claudia Calcagno, Carlos Pérez-Medina, Willem J.M. Mulder, Zahi A. Fayad (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Whole-Body Atherosclerosis Imaging by Positron Emission Tomography/Magnetic Resonance Imaging: From Mice to Nonhuman Primates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen