Whistling of restriction orifices: aeroacoustic source identification

J. Golliard, N. González Díez, Gunes Nakiboǧlu, A. Hirschberg

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Whistling of restriction orifices: aeroacoustic source identification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen

    Fysica en Astronomie