Whiplash: Reduction of neck injuries and their societal costs in rear end collisions

J.S.H.M. Wismans, A. Kroonenberg, van den

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. 1999 JSAE Spring Convention, Society of Automotive Engineers of Japan, Inc.
RedacteurenJ.S.H.M. Wismans
Plaats van productieYokohama, Japan
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit