Which two-sorted algebras of Booleans and naturals have a finite basis?

W.J. Fokkink, J.C. Pol, van de, S. Vijay

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)469-485
  TijdschriftAlgebra Universalis
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit