Where are the Europeans? a longitudinal analysis of the world’s largest TMT companies

Peter Curwen, Bert M. Sadowski, Jason Whalley (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Where are the Europeans? a longitudinal analysis of the world’s largest TMT companies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen