When LP is the cure for your matching woes : Improved bounds for stochastic matchings

N. Bansal, Anupam Gupta, Jian Liu, J. Mestre, V. Nagarajan, A. Rudra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'When LP is the cure for your matching woes : Improved bounds for stochastic matchings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen