When bystanders become bothersome : the negative consequences of bystander conflict and the moderating role of resilience

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'When bystanders become bothersome : the negative consequences of bystander conflict and the moderating role of resilience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Medicijnen en Levenswetenschappen