When bicycle lanes are not enough: growing mode share in Cape Town, South Africa: an analysis of policy and practice

Gail Jennings, Brett Petzer, Ezra Goldman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'When bicycle lanes are not enough: growing mode share in Cape Town, South Africa: an analysis of policy and practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen