What's new? : a semantic perspective on sentence accent

C.J. Deemter, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'What's new? : a semantic perspective on sentence accent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Sociale wetenschappen