What's hot in ... mathematical philosophy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtAcademic

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-44
TijdschriftThe Reasoner
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - jun 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit