Whatever the method, it needs to be well-defined, well-argued, and well-executed

Chris Snijders, Bart Vos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaties (SciVal)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Purchasing and Supply Management
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit