What should an engineering student learn about subjective acoustics?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S 131-
TijdschriftAcustica United with Acta Acustica
Volume82
Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit