What p-hacking really looks like : a comment on Masicampo & LaLande (2012)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
306 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)829-832
Aantal pagina's7
TijdschriftThe Quarterly Journal of Experimental Psychology
Volume68
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum6 dec 2014
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit