What Makes Speakers Omit Pitch Accents? : An Experiment

S.G. Nooteboom, J.M.B. Terken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  32 Citaten (Scopus)
  130 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-336
  TijdschriftPhonetica
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit