What kind of transport history did we get? Half a century of JTH and the future of the field

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'What kind of transport history did we get? Half a century of JTH and the future of the field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Zaken en Economie

  Kunst en humaniteit

  Aarde en milieuwetenschappen