What kind of transport history did we get? Half a century of JTH and the future of the field

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  39 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Gijs Mom reviews fifty years of the Journal of Transport History and evaluates what was, is and should be the role of `the world's only specialist journal of transport history'.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)121-138
  Aantal pagina's18
  TijdschriftJournal of Transport History
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2003

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'What kind of transport history did we get? Half a century of JTH and the future of the field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit