What kind of imaging studies and imaging based therapies are done by the urologist?

J. Walz, M. Ferreira Coelho, P. Geavlete, H. Heynemann, T. Loch, C. Trombetta, H. Wijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

173 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-
TijdschriftEuropean Urology Supplements
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What kind of imaging studies and imaging based therapies are done by the urologist?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit