What is the in vivo axial strain of a porcine coronary artery?

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What is the in vivo axial strain of a porcine coronary artery?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie