What is the added value of combined core biopsy and fine needle aspiration in the diagnostic process of renal tumours?

K. Barwari, I.P.E.D. Kümmerlin, F.J. Ten Kate, F. Algaba, I. Trias, H. Wijkstra, J.J.M.C.H. Rosette, de la, M.P. Laguna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What is the added value of combined core biopsy and fine needle aspiration in the diagnostic process of renal tumours?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen