What is philosophy of medicine? : (Che cos’è la filosofia della medicina?)

E.M. Kingma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

Philosophy of Medicine is considered a new and emerging discipline. This paper presents an overview of philosophy of medicine, discusses its relation to bioethics and to other areas of philosophy, and introduces three potential topics for research in the philosophy of medicine: concepts of health and disease, the relationship between medicine and psychiatry, and the problems of medical knowledge and evidence.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-28
TijdschriftParadigmi
Volume2011
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What is philosophy of medicine? : (Che cos’è la filosofia della medicina?)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit