What is algebraic in process theory?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This is an extended version of an essay with the same title that I wrote for the workshop Algebraic process calculi : the first twenty five years and beyond, held in Bertinoro, Italy in the first week of August 2005.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-83
TijdschriftBulletin of the European Association for Theoretical Computer Science, EATCS
Volume88
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What is algebraic in process theory?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit