What factors most influence corporate performance? The impact of HRM

M.A. West

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-1
TijdschriftEFMD Forum
Volume1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit