What does the success of mRNA vaccines tell us about the future of biological therapeutics?

Katalin Karikó, Kathryn Whitehead, Roy van der Meel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademic

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)757-758
Aantal pagina's2
TijdschriftCell Systems
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 aug. 2021

Citeer dit