What does consciousness have to do with it? quality of life in patients with disorders of consciousness

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-52
Aantal pagina's3
TijdschriftAJOB Neuroscience
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan 2016

Citeer dit