What causes the voiced-vioceless distinction

I.H. Slis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'What causes the voiced-vioceless distinction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen