Wat zijn waarden? een plaatsbepaling binnen de filosofie van Dooyeweerd

C.G. Boshuijzen - van Burken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In het artikel op de vorige pagina’s las u op welke wijze de aspectenleer van Dooyeweerd vruchtbaar gemaakt kan worden in de praktijk, in casu het opvangen van vluchtelingen. Welke plaats hebben waarden echter in die filosofie? We zijn vertrouwd met de begrippen wet en wetmatigheid en met het normatieve karakter van de aspecten. Hoe verhouden wetten en normen zich tot het populaire begrip waarden? Christine Boshuijzen-van Burken geeft de aftrap voor bezinning hierop.
Vertaalde titel van de bijdrageWhat are values?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-15
Aantal pagina's4
TijdschriftSophie
Volume8
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1 okt 2018

Citeer dit