What are the preferred characteristics of a service robot for the elderly? A multi-country focus group study with older adults and caregivers

Sandra Bedaf (Corresponding author), Patrizia Marti, Luc de Witte

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  211 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'What are the preferred characteristics of a service robot for the elderly? A multi-country focus group study with older adults and caregivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen