‘What a bad idea to camp next to a train station’–student-reported outcomes and evaluations of the outdoor adventure project ‘challenges’

Kerstin Helker (Corresponding author), Matthias Ruerup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘What a bad idea to camp next to a train station’–student-reported outcomes and evaluations of the outdoor adventure project ‘challenges’'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen