Wetenschappelijk onderzoek facility management in Nederland : Nederlandse facility mangagers hebben behoefte aan verdere automatisering

W.M. Vogel, A.F.G.M. Wagenberg, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een nieuw vakgebied dat serieus genomen wil worden, heeft behoefte aan gedegen, marktgericht onderzoek. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie, kansen en knelpunten, en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen vraagt het werkveld ondersteuning aan de wetenschap. De wetenschap kan onderzoeksinstrumenten en onderwijsprogramma's leveren die het professionalisme van het vakgebied versterken en vergroten. Na het eerste inventariserend onderzoek dat is verricht naar de stand van zaken facility management in Nederland, is vervolgens het vervolgonderzoek 'Beschrijving vakgebied Facility Management in Nederland', opgestart. De eerste, voorlopige resultaten zijn juist bekend geworden.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-54
Aantal pagina's4
TijdschriftFacility Management Magazine
Volume4
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit