Werkstroomanalyse: de logistiek staat centraal

N.A. Brand, E.A.H. Platier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)56-62
Aantal pagina's7
TijdschriftInformatie
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit