Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven: een aangepast procesontwerp voor nieuwbouw van een scholengemeenschap

Ralph Dansen, Sander L.W. Dorleijn, J.B. Isselt

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit verslag is het resultaat van een case-study naar het nieuwbouwproject van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven (WP). De WP is een bijzondere scholengemeenschap waar het kind centraal staat en waar gefocust wordt op samenwerking en zelfwerkzaamheid van de leerlingen. De nieuwbouw, die momenteel (september 2005) in volle gang is, werd aangrepen om het onderwijsconcept te vernieuwen. De ontwikkeling van een nieuw gebouw, in combinatie met een nieuw onderwijsconcept en een daarbij veranderende organisatie bleek zeer complex. Dit complexe proces is geanalyseerd waarbij verbeterpunten zijn gegeven. Tevens is een procesontwerp voor toekomstige projecten gemaakt. De opdracht voor deze studie is afkomstig van de huisvestingsadviseur van de WP, de heer Meijer van M3V, en uitgevoerd door vijf cursisten van Architectural Design Management Systems (ADMS).De opdracht luidt: "Het maken van één of meerdere zo generiek mogelijke ontwerpen voor een optimaal besluitvormings- (inclusief participatie-) proces vanaf aanvang van visie- en conceptontwikkeling tot en met gereed ontwerp voor de nieuwbouw van een scholengemeenschap voor VMBO-t, HAVO en VWO, naar aanleiding van het gelopen traject van de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven." Het onderzoek is gestart met een evaluatie van het gelopen traject van de WP. Deze evaluatie is gedaan middels interviews met betrokkenen en door bestudering van de projectdocumentatie. Hieruit zijn een aantal onderzoeksvelden naar voren gekomen. Naar deze onderzoeksvelden, allen aspecten van besluitvorming bij nieuwbouw, is literatuuronderzoek verricht. Door vervolgens de verbeterpunten binnen de onderzoeksvelden naast de theorie te leggen, kon een diagnose gesteld worden over het nieuwbouwproces van de WP. Voor de problemen uit de diagnose is in de procesontwerpfase een mogelijke oplossing gevonden. Deze oplossing is gegoten in de vorm van een handzaam hulpmiddel dat gebruikt kan worden door het projectmanagement bij de start en gedurende de eerste fases van een nieuwbouwproject bij scholenbouw.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven. Stan Ackermans Instituut
Aantal pagina's76
ISBN van geprinte versie90-444-0555-1
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamADMS-reeks
Volume27

Citeer dit