Well dispersed gold nanoparticles on mesoporous Ti/SBA-15 supports as efficient heterogeneous catalysts for selective oxidation of propene

E. Sacaliuc, A.M. Beale, B.M. Weckhuysen, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IXth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC IX), 03-05 March 2009, Noordwijkerhout
Pagina's149-149
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit