Well-defined bio-related polymer structures, prepared by ATRP

J.C.M. Hest, van, Henri Spijker, L. Ayres, J.A. Opsteen, Matthijn Vos, Hans Adams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-43
Aantal pagina's2
TijdschriftPolymer Preprints
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit