Weighted coordinates on genus 2 hyperelliptic curves

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  Originele taal-2Engels
  UitgeverijIACR
  StatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamCryptology ePrint Archive
  Volume2002/153

  Citeer dit