Webster's horn equation revisited

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1981-2004
TijdschriftSIAM Journal on Applied Mathematics
Volume65
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit