Weaving Healthy Behaviors into New Technology Routines: Designing in (and for) the COVID-19 Work-from-Home Period

X. (Xipei) Ren, Pengcheng An, M.M. (Tilde) Bekker, Yu Chen, Rohit Ashok Khot, Martijn ten Bhömer, Yunlong Wang, Gabriele Spina

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Weaving Healthy Behaviors into New Technology Routines: Designing in (and for) the COVID-19 Work-from-Home Period'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen